Wij bieden verschillende therapieën: Spierkettingen van Busquette, Orthopedische revalidatie ,Mulligan concept ,Mc Connell concept, Manipulatieve mobilisaties, Cyriax, Koude therapie Cryo-human, Rug- en nekschool, Pre- en postnatale kinesitherapie, Lymfedrainage, Bekkenbodemreëducatie, Taping en kinesiotaping, (Sport)massage, Sportrevalidatie, Blessurepreventie, Kinesis personal, Rehaboom.

Verloop 1ste zitting kinesitherapie bij ons:

– U bent in het bezit van een doktersvoorschrift,dan kan u een afspraak maken met een kinesitherapeut voor uw eerste zitting.

– Tijdens de eerste zitting gaat de kinesitherapeut de administratie inorde maken. Hij gaat een anamnese(= vragenstelling ivm je klachten) afnemen, een inspectie , provocerende testen en een klinisch onderzoek uitvoeren om zo de klachten in kaart te brengen om een persoonlijk behandelplan op te stellen voor de patiënt. Niet te vergeten bij je eerste zitting!!!: identiteitskaart, klevertje mutualiteit, dokters voorschrift en eventueel diagnostisch materiaal (RX, MRI, ECHO,….). Tip: best dat je gemakkelijke kleding aan hebt als je naar een kinesitherapeut gaat, hou er rekening mee dat je oefeningen zal uitvoeren.

Terugbetaling Mutualiteit:

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grote van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft:

Courante aandoeningen (alles wat niet bij F- of E-pathologie behoort):

– tot 18 zittingen per voorschrift. – per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met tegemoetkoming van de mutualiteit. – eerste 18 zittingen zijn normaal terugbetaald. – vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaald maar aan het verminderde terugbetalingstarief. – een courante aandoening kan men drie maal per jaar goedkeuren. M.a.w. u heeft recht op 3 X 18 beurten voor verschillende aandoeningen (vb rug, enkel, knie).

F-pathologiën ( na operatie of immobilisatie,…)

– tot 60 zittingen per voorschrift. – per pathologie is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met terugbetaling. – eerste 60 zittingen aan het normale terugbetalingstarief. – vanaf 61e aan het verminderde terugbetalingstarief.

E-pathologiën (ernstige aandoeningen)

– tot 60 zittingen per voorschrift – onbeperkt aantal voorschriften mogelijk. – steeds buitengewoon verhoogde tegemoetkoming. Perinatale kinesitherapie: – maximum 9 zittingen per zwangerschap

Perinatale kinesitherapie

– maximum 9 beurten per zwangerschap

Sluit Menu